неделя, 5 април 2015 г.

Питагор, Златните стихове и човешката история


Малко предистория:

Питагор е роден на остров Самос в Егейско море. Раждането му е предизвестено от един пророк и родителите му са знаели че трябва да очакват момче с големи способности което ще се прочуе с мъдростта, красотата си и големите си дела.

Още от ранно детство Питагор е бил иключително надарено и любопитно дете с открит интерес към философията и другите науки. Той изучава музиката, художествените изкуства, медицината, биологията, астономията и математиката заедно с най-известните за времето си ерудити.
След това той продължава религиозното си обучение в Египет където получава титла на проповедник. После продължава пътя си към Персика с цел изучаване на мистичните познания.

Вече в зряла възраст, Питагор основава свое духовно училище в град Кротона. Колкото до ученията преподавани там, благодарение на разказите на последователите му, научаваме че някои от тях са успели да достигнат до божественото в докосването си със Създателя.

Познат в наши дни основно благодарение на математическите си постижения, Питагор навлиза
Вселената според Питагор 
много по-дълбоко в природните и вселенските учения. Той е първият обявил, че Земята е сфера гравитираща с другите планети околоцентралния огън”. Той дава и названието Космосозначаващоредна гръцки (което съвсем не е случайно избрана дума!).
Между други занимания той определя и музикалната гама с 4 основни интервалаунисон, октава, квинта и кварта. 

това е геометричното изображение
според Питагор на числата до 10 както и
на други съотношения и пропорции
използвани и до днес
Той казва че числата задвижват хармонията на света. Още на времето той прави пряката връзка между алгебрата и геометрията изобразявайки геометричаски връзките между числата. Тези бази се използват и до днес в доказването на теореми като седемте математически проблема на хилядолетието и Хипотезата за Континуума например.  
На всичкото отгоре на 17 години Питагор става олимпииски шампион по тогавашния вариант на бокса.
Той е автор на Златните стихове, посветени първоначално на учениците в  неговата школа.
Златните стихове


Подготовка

Обожавай Безсмъртните Богове жертвайки се: запази вярата си, почитайки Великите Герои и живеейки в хармония със Света.

Пречистване

Почитай баща си, майка си и семейството си

Сам избери мъдър другар; съблюдавай съветите му и изучавай примера му; не се карай с него за незначителни дреболии.

Помни причинно-следствения закон в житейския си път. (кармичните връзки)

Дадена ти е възможността да надмогнеш страстите си: скъперничеството, ленността, похотливостта, яростта; използвай това познание и покажи способностите си. (по ясно казано от това - само 10те божи заповеди)

Не прави нищо срамно нито сам нито с другари; Запази честта си! (не егото)

Бъди справедлив и в дела и на думи; следвай принципите на разума и на закона!

Помни че на всички хора е предначертано да умрат.

Помни че замните блага могат да бъдат лесно давани на хората, но и лесно отнемани. (тоест не се помамвай от материалното)

Когато нещастията са изпращани на хората според съдбата им, ти трябва да ги понасяш с кротко търпение. Опитай все пак да облекчиш доколкото е възможно болката. Помни че Безсмъртните Бгове не изпращат никога на хората препятствия които не са способни да превъзмогнат. (кармичните връзки и уроци)

Има множество възможности и избори предоставени на хората. Има и добри и лоши. Затова гледай внимателно преди да избереш за себе си верния път. (дхарма, човек сам определя съдбата си)

Ако сред хората илюзията надделява над истината, мъдрият се оттегля и изчаква докато истината изгрее отново

Обърни внимание на това което ще ти кажа:

Не оставяй мислите и делата на другите да те засегнат; не се оставяй да ти повлияят да правиш и мислиш каквото и да било лошо. (човек трябва сам да решава, колко от нас го правят?)

Слушай съветите на другите и следвай собстеното си съзнание. Единствено заблудените хора действат безразсъдно и непредпазливо. (СЪЗНАНИЕ, всеки сам е съдник и решаващ, стига да чуе вътрешния си глас)

Не се опитвай да вършеш работа за която си неспособен, а научи първо това което е необходимочак тогава би могъл да успееш

Не пренебрегвай здравето на тялото си. Давай му храна, напитки и упражения по подходящ начин, така че то да укрепне и да не познава пренасищане и летаргия

Поддържай ред в живота си. Изостави разкоша защото той предизвиква завистта у хората.

Пази се от това да станеш алчен, както и от пилеенето на средства както го правят безразсъдните хора.

Прави единствено това което те пази от разрушение. Следователно, преди да действаш, отсъди всеки факт и жест.Усъвършенстване

Преди да запиш, затвори очи и си припомни на три пъти действията си от деня. Отсъди ги като независим съдия и се запитай: “какво добро направих? Какво забравих да направя и какво трябваше да направя?” Така прегледай всичко което си свършил за деня. Укори се строго за лошите постъпки и се зарадвай на добрите.

Размисли се над тези наставления и ги употребявай непрекъснато. С тяхна помощ ще се прибижиш до съвършенството. Гарантът на тази истина е Този Който вдъхва в нас тези учения водейки до Божественото Осъществяване и до най-висшите благодетели! 

Искрено моли за помощ Бог и започвай да се трудиш! (започни да търсиш истината - да учиш)

Следвайки упорито и смело този път, ти ще узнаеш всичко за Безсмъртните Богове. Ти ще опознаеш човеците и това което ги отличава едни от други, както и Този които ги съдържа в себе си, бидейки едновременно и техен Създател. И ще знаеш че цялата вселена е Едно Единствено и че във Вечното няма никаква мъртва материя. 
(тук ни се открехва истината за първоизточника, Създанието и взаиморъзката между абсолютно всичко живо. Накои биха определили тук базата на квантовата физика (бозона на Хигс), но всъщност това е точно самото същество на вселенското познание)

Знаеки това ти не ще грешиш повече, защото повече нищо няма да ти бъде скрито! (когато човек осъзнае същността си, той ще има достъп до Знанието)

Ти ще научиш също че хората са отговорни за нещастията си причинени поради незнание. Те са свободни да избират своята съдба. (хората не спазват Космичните закони защото не знаят че това което е материалното им "приключение" е далече от истинската им същност)

Бедните! Те не виждат че тяхното толкова желано щастие се намира в тях самите, в техните дълбини! (Закон за Привличането)

Няколко само успяват да променят недостатъците си чрез собствени усилия, понеже повечето хора са слепи за закона движещ съдбата им. Като колела те се въртят надолу, носейки тежестта на причинените от тях в миналото вреди на другите, бремето което контролира тяхната съдба докато смъртта дойде...  (карма и осъзнаването на Вселенските закони)

Вместо да търсят кавгите, хората трябва да ги избягват приемайки да отстъпят без да се карат... (пак, по-ясно от това не може! кавгите не само че нямат смисъл, а ни отклоняват от съдбите ни)

О всемогъщи Зевс, ти ли си единственият способен да спасиш човешката раса от тегобите, показвайки им пердето на невидението което ги прави слепи? (съмнявам се Питагор да е призовал Зевс, това вероятно е вметка на някой разпален преписвач, колкото до пердето, то е неспособността на хората да видят света такъв какъвто е и отвъд материята)

Но не трябва да губим надежда за спасението на хората от тъмата на незнанието – защото всеки човек има Божествен произход и природата е готова да му разкрие тайните. Веднъж след  като ги научиш, ще разбереш какво Аз ти казвам. (когато човек разбере истината за истинската си същност, останалото само ще си дойде на мястото)


Излекувай душата си! Това е ти посочи пътя на освобождението! (тоест спазвай законите и правилата на Вселената)
Въздържай се да ядеш животинска плът: това е в противоречие с природата ти и пречи на пречистването ти. (животните са съзнателни същества като нас)

И така ако искаш да се отървеш от земните окови, следвай дадените тук наставления. Остави ги да напътстват съдбата ти. (просто и ясно)

След като си преобразил напълно душата си, ти ще можеш да се откъснеш от смъртта и да станеш Безсмъртен Бог. (тялото е ръкавица, същността (душата) ни е безсмъртна)

ххххх

Ето и моето разбиране по ученията на Питагор: 

Как може да сме такива идиоти?!? 
Всичко е казано и написано преди повече от 2500 години.  Всяко едно изречение от тези Златни стихове е изпълнено с цялата Вселенска истина. В тях откриваме и така наречените божии закони (в опростен вид – “почитай близките си”, “не прави лошо” “не се поддавай на страстите си”). След като хората не са ги разбрали, (все пак са им били дадени около 500 г. за това), после им е “изпратен” друг посланник (Исус) с по-конкретни наставления и супер-възможности та дано го вземат на сериозно.
Историята на Питагор не ви ли напомня нещо? Раждането му е “съобщено” от самия Делфийски оракул!
В Златните стихове, които отсега надолу ще наричам правила, се съдържат и седемте смъртни гряха. И истините че всички сме взаимосвързани и взаимозависещи. И това че смъртта не е крайната точка на земния ни път. И това че ние сме души във физическо изживяване, което значи че трябва да се грижим и за външния и за вътрешния си баланс. Питагор си ни е казал направо и за прераждането и за безусловната любов и за безсмислието на яростта и алчността. Казал ни е и за душата, и за това че човешката (истинската) същност не е направена за да се храни с чужда плът.
Вероятно той е бил един от първите от които имаме останали писмени сведения и разкази от последователи.
Човекът си ни е казал истината и школа е направил. Никой не го е чул. И не само това – бил е убит! А той на какво ги учеше!
Мине не мине време, в житейския цикъл на Земята се появява някой “събуден” (месия, божи син, прероден бог и...) и ни казва нещата. Всички тези “осъзнати” същества (който всъщност са ни повече ни по-малко от реализирани хора – с познанията за телата и духовете си и всичко което това предпоставя) ни донасят едни и същи послания. Всеки път! Непрекъснато! Навсякъде! Хората като прости физически тела не желаещи да погледнат по далече в представите си и да попитат сами душите си и съзнанието си, всеки път ги наричат с различни имена, измислят им бащи небесни, наричат ги Господ, Аллах, Йехова, Йахве, Будда, и тн... Когато Исус е казвал “той”, той не е имал предвид нито баща, нито бог, това с което е разговарял е било собственото му Висше Аз. Останалото, Създателя, Извора и пр., е абсолютната и безусловна Любов.
Погледнете във всяка една религия по света, в абсолютно всяка една, първичните учения се препокриват. И не само че се препокриват, те произхождат от по-древни други Учения, в голямата си част от древен Сумер. Поне това е което познаваме... Но ако потърсим, прочетем и се замислим, всички ни казват едни и същи неща! Как би било възможно това ако имаше толкова различни “богове”??? Хората се бият и делят заради напълно безсмислени и необосновани причини. Отново се натъкваме на правилото: “разделяй и владей!”. Докога ще реагираме като първосигнални примати???? Нали уж хората се били различавали от животните защото мислели? Оказва се че животните имат Съзнание и “човечност”, дори приемат да отгледат малките на друг животински вид, докато ние хората водим войни за влас и ресурси набирайки се и озлобявайки се все повече едни срещу други...
Замислете се по скоро над посланията. Те са важното! Заради тези послания са ни изпратени толкова неуспешни посланици, които по един или друг начин си патят от човешката глупост. Прочетете отново и отново Златните правила (и те не случайно са златни), разтълкувайте ги, цялата истина е пред очите ви. Абсолютно всичко! И то е ОГРОМНО!Заключение

Хем пиша, хем се чудя... Какви сме идиоти! Толкова време това да ни е под очите (и не само това) и толкова малко да проникнат в него. Толкова малко! Повечето имат само бегъл поглед, дори не го обсъждат, превеждат опитвайки се да възпроизведат рими и красиви изречения...
Децата ни изучават теоремите на Питагор и голяма част от тях зарязват математиката още в училище. Вместо да ги научим на истините за живота, ние (не е виновна само учебната система) ги отвращаваме от математиката, както и от другите науки които биха могли да им помогнат да прогледнат. Доскоро и аз не бях любителка на математиката, докато не погледнах през числата. Математиката не е само числа, “безсмислени” теореми и сметки които не служат за нищо. Тя ни е “продавана” като такава и вече си мисля, че това е съвсем съзнателно. Кой би отишъл да прочете ученията на Питагор, когато той е сведен само до математика и само до теореми за триъгълници и когато този някой е научен да мрази ученето? Защо преди всички велики мислители са учели всички “земни” науки? Защо си мислим че сме толкова “напреднали” спрямо хората от Античността, след като никой днес не може да си спомни и 1 телефонен номер без да погледне в изкуствено вградената си памет? Мислим си че преди хората са били първобитни, но те са притежавали ако не друго, то цялото познание за Земята която ги е изхранвала.
Днес се събуждаме. Много други, от четирите края на земята го виждат. Но едно ме тревожи, защо сред наричащите се “събудени” все още има и дразги и омраза и вечно дърпане на чергата към себе си? Казано ни е, и не веднъж и дваж... Докога ще си запушваме ушите?
Нищо от това което ни драни сега няма да има смисъл утре. Нито една мъка, болка, накърнено самочувствие трябва да струват живота на някой друг! Защо вместо да заживеем заедно, даваме сила на тези които искат да ни делят?
Ти който четеш това, раздай любов около себе си и тя ще ти се върне. Дай целувка, прегръдка, усмивка, 3 грама щастие на някого, един майтап, дори и нескопосен... този човек ще ги раздаде на свой ред и това ще се раздаде лавинообразно! Помисли когато искаш да кажеш нещо за някого! Помисли това вярно ли е? Добро ли е? Нужно ли е? Ако не можеш да кажеш нещо добро по добре не го казвай! Предай по веригата и ти ще го усетиш. Щастливите хора не са тези които взимат най-много от другите, а тези които най-много раздават!
Бъди щастлив и обичан човек – още Питагор го е казал! J J J

Щастлив ден


Смелата овца

Няма коментари:

Публикуване на коментар